Handling

S našimi zverencami pracujeme už od útleho veku, pozitívnymi metódami sa pripravujeme na pobyt vo výstavných kruhoch. Vrámci handlingu sa venujeme prevažne predstaviteľom z I. FCI skupiny, II. FCI skupiny, V. FCI skupiny, X. FCI skupiny a Neuznané plemená.

Absolvované handlingové semináre:

Seminár s Roberta Semenzato v RSDC
Seminár s Richard Hellman v RSDC
Seminár s Javier  Gonzalez Mendikote
Výstavné tréningy s Ekaterina Voloshina.

Handling Thess a Cora

Špeciálne poďakovanie

patrí Ekaterine Voloshina, ktorá sa počas niekoľkých rokov stala nie len našou učiteľkou a trénerkou, ale aj blízkou priateľkou. Vďaka nej sme sa na naučili mnoho nových vecí a získali sme mnoho skúseností.