Duodanube Bratislava 2022

Strávili sme dva dni v krásnej spoločnosti priateľov na MVP Duodanube.

2.9.2022
Denver Chrystal Light – prvý krát v tr. mladých, V1, JCAC, JBOB, BOS
Callahan Chrystal Light – stredná tr. V1, CAC – majiteľ, handler: Magdaléna Hamarová
Amethyst Chrystal Light – tr. šampiónov – V3
Aurora Australis Chrystal Light – tr. šampiónov – V1, CAC, CACIB, BOB – majiteľ, handler: Katka Puhová
 
Handling:
Dragon don Hugo Joliess at charmes – otvorená tr. – V1, CAC, CACIB – majiteľ: Eva Marková
Black Rose Waltarius – tr. šampiónov – V2, res.CAC – majiteľ: Magdalénka Hamarová
 
3.9.2022
Denver Chrystal Light – tr. mladých – V1, JCAC, BOS
Callahan Chrystal Light – stredná tr. – V1, CAC, res. CACIB – majiteľ, handler: Magdaléna Hamarová
Amethyst Chrystal Light – tr. šampiónov – V3
Aurora Australis Chrystal Light – tr. šampiónov – V1, CAC, CACIB, BOB – majiteľ, handler: Katka Puhová
 
Handling:
Belveder Catharina’s Crazy Dogs – otvorená tr. – V2, res.CAC – majiteľ: Katarína Vančová Horkavá
Black Rose Waltarius – tr. šampiónov – V2, res.CAC – majiteľ: Magdalénka Hamarová.


Mám obrovskú radosť z takýchto krásnych výsledkov všetkých psíkov. Ďakujeme veľmi pekne našim rozhodkyniam Viere Vítkovej a Ivete Vojtekovej za milé slová o našich psíkoch. Veľmi pekne ďakujeme všetkým našim majiteľom za dôveru, starostlivosť, lásku a spoločnosť.